ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม Road Show พัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม Road Show พัฒนา ติดตั้งระบบสารสนเทศ

วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบรวบรวมข้อมูลรายได้) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road Show โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบรวบรวมข้อมูลรายได้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางอัจฉรา ปิตกาญจนกุล รอก.ฝรส., นางเพ็ญจันทร์ รักษ์พลเมือง ผอก.สจอ.ฝรส. ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ ทอท. และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) และคณะผู้บริหาร ทภก. เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.