อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2559
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ทัพเรือภาคที่ 3 นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2559โดย พลเรือโท สุรพล  คุปตะพันธ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี มีนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ  สื่อมวลชน  ข้าราชการทหารในสังกัดกว่า 100 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งทางกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาผู้ทรงสถิตสถาพรอยู่ในใจของทหารเรือไทย และประชาชนชาวไทยตลอดมาเป็นประจำทุกปี

สำหรับกองทัพเรือไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน หากย้อนไปในสมัยโบราณที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก เมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้น กิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ จำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ อาทิ ผู้บังคับการเรือ และผู้บัญชาการป้อมต่างๆ

ต่อมาในปี พ.ศ.2443 เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443 เป็นต้นมา และได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้า ทางราชการทหารเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน

Post Comment