วีดีโอ

เปิดโลก สัมมาชีพ : นักวิจัยนโยบาย

แนะนำอาชีพนักวิจัยนโยบาย โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.