ทต.ราไวย์ ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ วันเลือกตั้ง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ วันเลือกตั้ง

ทต.ราไวย์ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลราไวย์ในวันรวบรวมผลคะแนน (วันเลือกตั้ง) ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายปรีชา เจนณรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลราไวย์ในวันรวบรวมผลคะแนน (วันเลือกตั้ง) ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.