ทต.ราไวย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

10 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมราไวย์ปาล์มบีชรีสอร์ท เทศบาลตำบลราไวย์นำโดยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบกิจการร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้ รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับมาตรการและควบคุมโรคในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาด โดยมีผู้ประกอบร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลราไวย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.