ทต.ราไวย์ เตรียมความพร้อมการรับสมัครนายก และ สท.ตำบลราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ เตรียมความพร้อมการรับสมัครนายก และ สท.ตำบลราไวย์

เมื่อวันที่ (5ก.พ.64) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง ภูเก็ต นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฎิบัติหน้าที่การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดระยะเวลารับสมัครวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.