ทต.ราไวย์ ประชุมเตรียมพร้อม เลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก เทศบาล
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ประชุมเตรียมพร้อม เลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก เทศบาล

(3 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และจัดแผนการเลือกตั้งฯ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บรรยายและชี้แจงแนวทางฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.