รับฟังความคิดเห็น และ ติดตามความคืบหน้าโครงการ CoST
ข่าว ภูเก็ต

รับฟังความคิดเห็น และ ติดตามความคืบหน้าโครงการ CoST

15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยคณะผู้บริหาร ร่วมกับคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการ CoST ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ และลงพื้นที่สำรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล.และคูระบายน้ำ คสล. ซอยใสยวน 13 หมู่ที่ 7 บ้านใสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.