ทต.ราไวย์ จัดประชุมเครือข่าย ในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดประชุมเครือข่าย ในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ และเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กให้สามารถดำเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างปัญหาเด็กและเยาวชนมาแลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.