ภารกิจอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทต.ราไวย์ ผ่านไปด้วยดีพร้อมลงสนามจริงแล้ว
ข่าว ภูเก็ต

ภารกิจอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทต.ราไวย์ ผ่านไปด้วยดีพร้อมลงสนามจริงแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 เวลา 15.00 น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน เทศบาลตำบลราไวย์นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกันปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งเป็นโครงการที่อบรมความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับจิตอาสาของเทศบาลตำบลราไวย์กว่า 50 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ซึ่งมีนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ บรรยากาศของการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และสถานการณ์จำลองเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือทั้งชาวตำบลราไวย์และนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ รวมทั้งนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงของจิตอาสาพระราชทานทั้ง 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.