ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชาวราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชาวราไวย์

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน เทศบาลตำบลราไวย์นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกันจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่ออบรมความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับจิตอาสาของเทศบาลตำบลราไวย์ในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลราไวย์ พนักงานหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน

ภายในโครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 โดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. วิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/ อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
 2. วิชาการจัดสาธารณภัยของประเทศไทย
 3. วิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ
 4. วิชาการจัดศูนย์พักพิงเบื้องต้น
 5. วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น
 6. วิชาเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย
 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวสารเคมีและวัตถุอันตราย
 8. วิชาสรุปผลการฝึกอบรมและการมอบหมายหน้าที่
 9. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่
 10. ฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได
 11. ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง
 12. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 13. ฝึกปฏิบัติการป้องกันการวิ่งสายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ การระงับอัคคีภัย ดับเพลิงจากก๊าซหุงต้ม ถาดน้ำมัน ถังฉีดดับเพลิง
 14. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการค้นหาทางกายภาพ การค้นหาแบบหน้ากระดาน การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา
 15. ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยหรือสถานการณ์ภัยอื่น ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.