ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหลมพรหมเทพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหลมพรหมเทพ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ที่แหลมพรหมเทพ เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกันจัดจิตกรรมอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563 รวมทั้งเพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพของแหลมพรหมเทพให้ความพร้อมต้นรับนักท่องเที่ยว โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.