นายกฯ อรุณ ร่วมกับอสม.หมู่ 7 ลงพื้นที่รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
ข่าว ภูเก็ต

นายกฯ อรุณ ร่วมกับอสม.หมู่ 7 ลงพื้นที่รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

เมื่อวันที่ เวลา 09.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมกับรพ.สต.ราไวย์ ผู้นำชุมชน และอสม.หมู่ 7 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา พร้อมทั้งแจกทรายทรายอะเบทและฉีดพ่นป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่หมู่ 7 บ้านใสยวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.