ทต.ราไวย์ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ 7
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ 7

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่ 7 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.