ทต.ราไวย์  หารือ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ หารือ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล ร่วมกับรพ.สต.ตำบลราไวย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลราไวย์ ร่วมหารือและจัดตั้งกลุ่ม WAR ROOM COVID-19 ระดับตำบลราไวย์ และระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลราไวย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน และระดมความคิดเห็นในการเฝ้าระวัง ติดตาม ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และเสนอกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” เพื่อรณรงค์การแจ้งข้อมูลการป้องกันตัวที่ถูกต้อง รวมถึงข่าวสารที่เป็นความจริงต่อประชาชน อีกทั้งร่วม “กำชับการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง” สำหรับผู้เดินทางจากมาพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการให้ข้อมูลต่อทางภาครัฐและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผ่านทาง QR code

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.