ทต.ราไวย์ ลง MOU โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็น เคเบิลใต้ดิน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ลง MOU โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็น เคเบิลใต้ดิน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 09.40 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสามารถ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

โดยเทศบาลตำบลราไวย์ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่วยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดทำร่างแบบก่อสร้าง และกรอบวงเงินประมาณการค่าใช้จ่ายงานด้านโยธาที่เทศบาลตำบลราไวย์เป็นผู้ลงทุนวงเงิน 35,649,446.80 บาท การลงพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในครั้งนี้ ในการทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร โดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝังใต้ดิน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.