นายกฯอรุณ ร่วม ปล่อยเต่า โครงการอนุรักษ์ ใต้ทะเลไทย
ข่าว ภูเก็ต

นายกฯอรุณ ร่วม ปล่อยเต่า โครงการอนุรักษ์ ใต้ทะเลไทย

เมื่อวันที่ 05 ม.ค.2563 เวลา 12.40 น. ที่ชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เข้าร่วมพิธีเปิดปล่อยเต่า ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ กำลังพลกองทัพเรือ ประชาชนและนักเรียนเช้าร่วม

ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ พระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างสมดุลธรรมชาติทางทะเล เป้นการปนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยื่น ซโดยปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 34 ตัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.