ทต.ราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วม

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ ในช่วงเทศกาลสำคัญของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เทศบาลตำบลราไวย์เล็งเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายใต้คำขวัญ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวยภูธรฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ โดยมีการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำลราไวย์ ออกเป็น 2 จุด และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ออกเป็น 3 จุดได้แก่

  1. จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาราไวย์
  2. จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์
  3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสะพานท่าเทียบเรือราไวย์
  4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดในหาน
  5. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.