ทต.ราไวย์ จัดโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันที่ 09 ก.ย.2562 เวลา 09.00 น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลราไวย์เข้าร่วม

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายประทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัมนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยการเพิ่มทักษะตามหลักวิชาการ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะวิทยากร จากวิทยาลัยป้องกันภัยและบรรเทาศาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีรายวิชอบรมที่สำคัญ เช่น หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซ้อมแผนป้องกันภัย การเฝ้าระวัง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.