เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 09.00น. ที่วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธาน หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นายวชิรพันธ์ ทองดี ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อำนวยการท้องถิ่นต้น) ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ คณะอาจารย์นักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และชาวบ้าน เข้าร่วมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ดำรงตลอดไป และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีโอกาสรักษาศีลปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลร่วมกันและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และทางเทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และสำหรับวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนให้กับวัดในพื้นที่ตำบลราไวย์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.