ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่เกาะโหลน ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก ชิคุณกุนยา
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่เกาะโหลน ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก ชิคุณกุนยา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2562 ณ บริเวณเกาะโหลน หมู่ 3 ตำบลราไวย์ นายธีระพงษ์ เถาว์แดง นายนิกร ประภากิจยศพัมน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ รพ.สต.ราไวย์ อสม.จิตอาสา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก ชิคุณกุนยา และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง แจกทรายอะเบส ให้กับประชาชน พร้อมฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องการแพร่ระบาดไข้เลือดออก จากยุงลาย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.