ทต.ราไวย์ลงพื้นที่ เกาะราชา เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ลงพื้นที่ เกาะราชา เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ เกาะราชา ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายธีรพงศ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ และคณะทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพน้ำในลำคลอง ที่เกาะราชา ทั้งสองจุดเนื่องจากได้รับแจ้งว่าน้ำในลำคลองที่เกาะราชาได้ประสบปัญหาเริ่มน้ำเน่าเสีย จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบสภาพน้ำที่ลำคลอง พบว่าน้ำบางจุดในลำคลองเริ่มส่งกลิ่นเหม็นซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการที่ผู้ประกอบการบางแห่ง ได้แอบปล่อยน้ำเสียลงในคลอง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ต่อจากนั้นคณะไปเดินตรวจสอบ สถานที่บำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งของโรงแรมบนเกาะราชาปล่อยลงลำคลอง ตรวจดูการระบายของน้ำก่อนลงทะเล พบว่าน้ำค่อนข้างใสและไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกลางๆลำคลอง ที่ไปตรวจพบ

ทางด้านท่านรองเทศมนตรีตำบลราไวย์กล่าวว่าวันนี้ทางเทศบาลราไวย์ได้ลงพื้นที่มาสำรวจสภาพน้ำก่อนจะวางแผนในการแก้ปัญหาน้ำเสียบนเกาะราชา

เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะราชาได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวบนเกาะราชาในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.