นายกอรุณ ออกเยี่ยมพบปะพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน
ข่าว ภูเก็ต

นายกอรุณ ออกเยี่ยมพบปะพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ที่มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคณฑี(บน) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายธรีพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาส เดือนรอมฎอน หรือเดือนละศีลอด โดยมีโต๊ะอิหม่ามมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคณฑี และประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีละศีลอด

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ทุกๆเทศกาลและทุกศาสนา อย่างเช่น ประเพณีถือศีลอดของชาวมุสลิม ในเดือนรอมฎอน ที่อัลเลาะฮ์ตะอาลาได้กำหนดให้การถือศีลอด กาย วาจา ใจ ทำจิตใจให้สะอาดลบล้างความผิดพลาด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความดีงามเท่าทวีคูณ ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้จัดมอบอินทผาลัมน้ำดื่มและเงินสนับสนุนในการประกอบศาสนกิจพร้อมออกเยี่ยมพบปะพี่น้องชาวมุสลิมตามมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ให้ครบทุกมัสยิด และทุกบาลัย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.