ทต.ราไวย์ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีถวายพระมาลา (วันอาภากร)
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีถวายพระมาลา (วันอาภากร)

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานพระพรหมแหลมพรหมเทพ พลเรือตรี วุฒิศาสตร์ ชวนะ รองผู้บังคับบัญชากรทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานป็นประธานในพิธีถวายพระมาลา(วันอาภากร) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธี

“วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารไทย” ซึ่งเป็นที่เคารพของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐาน และพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย จัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.