ทต.ราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น.นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์มอบหมายให้นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ และนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายนภา ยุคุณธร เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.