นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ ปลอดภัยใช้รถใช้ถนน
ข่าว ภูเก็ต

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมรณรงค์ ปลอดภัยใช้รถใช้ถนน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ บริเวณชายหาดหน้าป้อมตำรวจ บางลาป่าตอง นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำขบวนรณรงค์ ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2560 และขบวนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Phuket Drink Don’t Drive (P3D) โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กลุ่มพลังมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนละนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

โดยได้มีการจัดขบวนเดินรณรงค์ ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลและส่งความสุขแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตวางเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางทะเล โดยต้องลดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ให้น้อยลงที่สุดจากเทศกาลปีใหม่ 2559

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2560 รณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขึ้น เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 พบว่ามีจังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 72 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 75 ราย และผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย

ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง ในและนอกช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ซึ่งในปีนี้จังหวัดภูเก็ตมีแนวคิดทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความสำคัญกับการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มข้น และจริงจัง ภายใต้ 3 มาตรการ คือการบังคับใช้กฎหมาย สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยลงกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

นอกจากกนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการ Free Wi-Fi ในบริเวณป่าตอง ภายใต้โครงการ Phuket Smart City เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ช่วงเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.