ทต.ราไวย์ จัด โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ สภาเด็กพร้อมเครือข่าย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัด โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ สภาเด็กพร้อมเครือข่าย

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์มอบหมายให้นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวัย ชูชั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ร่วมสนับสนุนการอบรมโครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย” ประจำปี 2562เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของสภาเด็ก และเตรียมความพร้อมในการทัศนศึกษาตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.