ทต.ราไวย์ จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนตำบลราไวย์ ร่วมปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ราไวย์) พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.