โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ของศพด. ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ของศพด. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องอาหารกันเอง 2 ตำบลฉลอง นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ของศพด. ประจำปี 2561 โดยมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม

ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสยวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณฑีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ซึ่งทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เนื่องจ่ากการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.