เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่หาดปากบาง ตำบลราไวย์ นายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทาศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดโครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง พร้อมด้วยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร และประชาชนในตำบลราไวย์

ในการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก ๆ คนรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระที่หน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนและทำความสะอาดบริเวณหาดปากบาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.