ทต.ราไวย์ ร่วมประชุม ทัพเรือภาคที่ 3 จัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ร่วมประชุม ทัพเรือภาคที่ 3 จัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559ที่ทัพเรือภาคที่ 3 นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ได้เข้าร่วมประชุมกับทัพเรือภาคที่ 3 ประชุม การจัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมกับทัพเรือภาคที่ 3 ประชุม การจัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลัง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ (จำนวน 40 นาย ) ร่วมปฏิบัติงานในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการลาดตระเวนตรวจการณ์ การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด การเปิดปิดสถานบันเทิง การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นต้น ทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการลงตรวจพื้นที่ของหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ทัพเรือภาคที่ 3 พบว่าเริ่มมีการฝ่าฝืนระเบียบ โดนการลักลอบนำร่ม เตียง มาให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นทื่ที่เป็นส่วนที่มุกคนใช้ร่วมกัน รวมทั้งการปรากฎข้อมูลในโลกโซเชี่ยนมีเดีย เกี่ยวกับการก่อทรายเป็นเตียงบริการให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะได้หารือร่วมกันว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว สามารถกระทำได้หรือไม่ โดยผลการประชุมที่ได้รับจะได้ไปสู่การบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.