โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตำบลราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตำบลราไวย์

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ และจัดเสวนาสัญจร ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลราไวย์ พร้อมด้วย นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ นายธีระพงศ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม

ซึ่งในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จะพบกับการจำหน่ายข้าวสาร จากนายก ไชยยศ ไชยพฤกษ์ จากเทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าวหอมมะลิคัดเกรด ราคา กก.ละ 30 บาท นำมาจำหน่ายในราคาชาวนาให้กับประชาชนมนพื้นที่ตำบลราไวย์

พร้อมบริการตัดผมฟรี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น สินค้ากสิกรรมไร้สารพิษบางโรง บริการข้อมูลเสินเชื่อเงินฝาก ประกันชีวิต/ประกันภัย และจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ในเรื่องที่ทางราชการมีโครงการที่จะรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงชื่อที่เลี้ยงสัตว์บ้านบางคณฑี ควนคาราไวย์ หมู่ที่4 ตำบลราไวย์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งในการทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ ทางประชาชนหมู่ที่ 4 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการทำประชาพิจารณ์ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านบางคณฑี ควนคาราไวย์ ได้ลงมติว่า ที่เลี้ยงสัตว์บ้านบางคณฑี ควนคาราไวย์ ไม่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลราไวย์อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.