นายกฯราไวย์ ร่วมต้อนรับ พ่อเมืองคนใหม่จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายกฯราไวย์ ร่วมต้อนรับ พ่อเมืองคนใหม่จังหวัดภูเก็ต

10 เมษายน 2560 เวลา 10.30 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสุดาวรรณ ปลอดทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จากนั้นตัวแทนองค์กรภาครัฐเอกชนและกลุ่มประชาชนกว่า 50 หน่วยงานร่วมมอบดอกไม้ ต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยพร้อมจะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เรียบง่าย มีสาระ เน้นการทำงานเพื่อมุ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทีมผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการต่างๆล้วนเป็นทีมที่เคยทำงานร่วมกันดังนั้นเชื่อมั่นว่าจะเป็นทีมที่เข้มแข็งในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

สำหรับ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม มีภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาด น้ำเสีย สิ่งเหล่านี้จะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของนโยบายอื่นๆก็จะเร่งดำเนินการ เช่น นโยบายการแก้ปัญหาขยะและปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.