นายกฯราไวย์ ร่วมปั่น ในงาน ปั่นด้วยรัก ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 2
ข่าว ภูเก็ต

นายกฯราไวย์ ร่วมปั่น ในงาน ปั่นด้วยรัก ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณาจารย์ นักศึกษา และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ อดีต สส.ภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวรายงาน ว่า การจัดกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ราชภัฎภูเก็ต” ครั้งที่ 2 ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญถึงการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวและการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ผู้ปั่นจักรยานมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและสมาชิกศิษย์เก่าฯรู้จักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนจบการศึกษา และเป็นการสร้างความรักความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับทางมหาวิทยาลัย รวมถึงในด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปั่นจักรยานได้ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งระยะทางในการปั่นในครั้งนี้ ประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ไปตามถนนบริเวณสามกองถึงสี่แยกเทสโก้ โลตัสสามกอง เข้าในเขตอำเภอกะทู้เพื่อจะปั่นไปที่เขื่อนบางวาด และปั่นกลับมาทาง 4 แยกเซนทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ผ่านบริเวณเขารัง และมุ่งหน้าเข้าในมหาวิทยาลัย ทั้งนั้นนักปั่นทุกคนเข้าในมหาวิทยาลัยทางฝ่ายจัด ได้มีการแจกรางวัลมากมายจากภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งร่วมใจกันปลูกต้นไม้ จำนวน 99 ต้น เพื่อถวายแด่พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.