เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเล
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่บริเวณหาดในหาน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเล และชายฝั่ง Keep Phuket Clean By Our Hands โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานโรงแรมในพื้นที่ตำบลราไวย์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วม

โครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเล และชายฝั่ง Keep Phuket Clean By Our Hands ขับเคลื่อนวาระจังหวัดสะอาด เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา ในปี พ.ศ. 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.