โครงการศาสนทายาท บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ข่าว ภูเก็ต

โครงการศาสนทายาท บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ สำนักสงฆ์ในหานตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โครงการทางศาสนาทายาทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 16 โดยมีนายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธี นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วยนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในปีนี้ทางโรงเรียนอมจอเมืองภูเก็ตได้นำนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและชั้นเรียนอื่นๆเข้ารับการบรรพชาสามเณร โดยทำการฝึกอบรมถือศีลแปดก่อนบรรพชา3วัน ณ สำนักสงฆ์ในหาน นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม2560 และถือครองผ้าเหลือง 18 วันตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 22 เมษายน 2560

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลราไวย์ อุดหนุนเงินงบประมาณพร้อมบุคลากรรวมทั้งคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และพระครูสุนทรกิตยานุกูล เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ในหาน ที่ได้ให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมพร้อมจัดวิทยากร รวมทั้งอำนวยความสะดวก ในทุกๆด้านตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.