เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรชาวนา
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรชาวนา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรชาวนาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ ซึ่งได้นำข้าวจากกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มาจัดจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์

สำหรับงานโครงการช่วยเหลือเกษตรชาวนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอันเกิดจากราคาข้าวเปลือกกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาระบายข้าว ดังนั้นนายกเทศบาลตำบลราไวย์ จึงจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรชาวนาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ โดยนำข้าวหอมมะลิ จากตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในราคา 20 และ 29 บาทต่อกิโลกรัม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.