เทศบาลราไวย์ จัดแถลงข่าว ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลราไวย์ จัดแถลงข่าว ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ได้จัดการแถลงข่าว โครงการ “ถนนศิลปวัฒนธรรม” วิถีราไวย์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสะเทือน มุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพในตำบล โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังส่งเสริมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี อาทิเช่น การอนุรักษ์การละเล่นแบบพื้นบ้าน กลองยาว รองเง็ง ฮูลูลู เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.