ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย แข่งขันผลงานทางวิชาการ
ข่าว ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย แข่งขันผลงานทางวิชาการ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการ การประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ “รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้กองการศึกษา เทศบาลตำบลฉลอง ได้ร่วมส่งเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย ตำบลฉลอง เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ นำมาคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ทดสอบความสามารถของตนเอง และสนับสนุนให้ครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.