ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ผู้โดยสาร เที่ยวบินพิเศษ Qatar Airways
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ผู้โดยสาร เที่ยวบินพิเศษ Qatar Airways

วันที่ 7 เม.ย. 63 เวลา 20.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร เที่ยวบินพิเศษ สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 7842 นำผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางกลับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.