ถวายสัตย์ปฏิญาณ โครงการอาชีวะร่วมใจสมานฉันท์
ข่าว ภูเก็ต

ถวายสัตย์ปฏิญาณ โครงการอาชีวะร่วมใจสมานฉันท์

วันที่ 9 พ.ย.59 นายณรงค์ จุลเสวก ผชก.8 ฝปข.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ถวายสัตย์ปฏิญาณ โครงการอาชีวะร่วมใจสมานฉันท์ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.