อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมที่จะบริการประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.