อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 สะพานหิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและให้โอวาทแก่นักกีฬาในพิธีปิดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” บาสเกตบอล สคูลลีก อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2567 (ประเภท 3×3) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาบาสเกตบอล สามารถนำไปใช้ในระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นไปได้ และให้ทุกคนมีความสนใจหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีทีมส่งเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 77 ทีม จำนวน 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี ชายและหญิง รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 355 คน

สำหรับผลการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ภูเก็ตไทยหัว

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ร.ร.ขจรเกียรติพัฒนา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา A
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา B

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.สตรีภูเก็ต
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ภูเก็ตไทยหัว
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club B
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา A
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.สตรีภูเก็ต

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.สตรีภูเก็ต
รองชนะเลิศ อันดับ 2 Endless สตรี

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ทีม ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 KS Club
รองชนะเลิศ อันดับ 2 Simper

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ ทีม บอยแบนด์ A
รองชนะเลิศ อันดับ 1 บอยแบนด์ B
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ ทีม KS Club
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.