เด็กเก่ง! สังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าคะแนนเต็ม 100 สอบ NT ป.3
ข่าว ภูเก็ต

เด็กเก่ง! สังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าคะแนนเต็ม 100 สอบ NT ป.3

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี เด็กหญิงกัญญาภัทร อบเชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ร่วมรับเกียรติบัตร ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และคณะครูโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ร่วมแสดงความยินดี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.