เด็กเก่ง! สังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าคะแนนเต็ม 100 สอบ NT ป.3
ข่าว ภูเก็ต

เด็กเก่ง! สังกัด อบจ.ภูเก็ต คว้าคะแนนเต็ม 100 สอบ NT ป.3

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี เด็กหญิงกัญญาภัทร อบเชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ร่วมรับเกียรติบัตร ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และคณะครูโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.