รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2562 โดยมี นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

เนื่องด้วยวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันล้างมือโลก” หรือ Global Hand Washing Day โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต(UN) เพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญของการล้างมือ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง การแนะนำการล้างมือให้ถูกวิธีเป็นประจำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในแต่ละวันมือของเราต้องสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ มากมายที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค และลดความเสี่ยงการเป็นโรคติดเชื้อต่างๆได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.