อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลา จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 12
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลา จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายปรีชาพัฒน์ ขรรวิไลกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางจริยา เจริญจิระตระกูล นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง และนายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารและเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น ซึ่งการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต มีประเภทเรือที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย เรือเร็ว เรือยนต์ และเรือหางยาว มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 34 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

สำหรับรางวัลการแข่งขันมีดังนี้

  1. ปลาเกมส์น้ำหนักสูงสุด จำนวน 11 ชนิด เงินรางวัลชนิดละ 4,000 บาท
  2. ปลาเกมส์รวมมากชนิด จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
  3. ปลาเกมส์รวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
  4. ปลาพิเศษน้ำหนักสูงสุด จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ (ปลาเก๋าถ่าน) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชนะเลิศ (ปลาสีทอง/ปลาปากกว้าง/ปลาหัวลาย) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชนะเลิศ (ปลาแอมเบอร์แจ็ค) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
  5. ปลาพิเศษรวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท

กิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาตกปลา ซึ่งได้ออกเรือไปตกปลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 และกลับเข้ามาในวันที่ 21 มีนาคม 2564 รวมถึงการประมูลปลาจากการแข่งขัน โดยเงินที่ได้จากการประมูลและจำหน่ายปลา มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด อำเภอกะทู้ และศูนย์นครปันน้ำใจ สร้างสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.