ประชุมเตรียม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดเมือง 1 พ.ย. 2564
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดเมือง 1 พ.ย. 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมือง 1 พฤศจิกายน 2564 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาทิ แนวทางการเตรียมการด้านการดูแลความเรียบร้อยด้านการคมนาคม ขนส่งทางบก (รถตู้, ตุ๊กตุ๊ก, แท็กซี่, รถประจำทาง/สนามบิน) ต้องมีมาตรฐานการบริการ ราคาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว แนวทางการเตรียมการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ต้องมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำ มี Lifeguard คอยช่วยเหลือบริเวณชายหาด แนวทางการเตรียมการดูแลความสะอาดของเมือง ความปลอดภัยทางถนน เป็นระเบียบและมีความสวยงาม แนวทางการเตรียมการด้านสุขอนามัย การเตรียมการในการรักษาโรค แนวทางการเตรียมการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และแนวทางการเตรียมการด้านการดูแลสถานบริการ โรงแรม สถานบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.