อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี (ซอแรง)”
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี (ซอแรง)”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี (ซอแรง)” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต และนายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายศุภชาติ กิจชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โคก หนอง นา อารยเกษตร โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สำหรับโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานชื่อโครงการโดยมีแนวทางเน้นให้ทุกคนได้เห็นปัญหากับสภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง และที่สำคัญคือ การให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ เพื่อความสุขในชีวิต และทุกขั้นตอนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ คือ อารยเกษตรเป็นการสืบสาน (อภิรักษ์) รักษา (อนุรักษ์) ต่อยอด (อภิวัฒน์)

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำอารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พัฒนาสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นต้นแบบของความสำเร็จของโรงเรียนตัวอย่างในโครงการดังกล่าว สู่การพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของชุมชน สร้างความสอดคล้องด้านพฤติกรรม แนวคิด บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานศึกษาและชุมชน มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ พึ่งพาตนเองได้ สถานศึกษาร่วมกับชุมชนนำหลักการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังแก้ไขปัญหาภายในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.