ประชุมแนวทางการดำเนินงาน เปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน เปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์แจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานการเปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ และนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย

1.การสกัดกั้นเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากภายในจังหวัด ตามมาตรการ Phuket Clean and Clear

2.การสกัดกั้นเชื้อจากภายนอก โดยตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. การระดมฉีดวัคซีน AZ เข็ม 3 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

4.การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งได้รายงานภาพรวมแผนการดำเนินงานโครงการ Phuket Sandbox ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แผนการกระจายวัคซีน แผนเผชิญเหตุ แผนการพัฒนาเมือง โดยการปรับปรุงและพัฒนาอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว Phuket Sandbox การยกระดับคุณภาพและมาตรการของท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าเรือ และท่าฉัตรไชย การยกระดับด้านการรักษาความปลอดภัยและระบบให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว รวมถึงแผนการตลลาด และแผนการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ถอดบทเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.