ประชุมคณะทำงาน การกระจายวัคซีน จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะทำงาน การกระจายวัคซีน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการกระจายวัคซีน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับคณะทำงานฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการวางแผนในการกระจายวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งวางแผนการจัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มีความครอบคลุมทุกด้าน ตลอดจนรายงานผลให้คณะกรรมการอำนวยการทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการ และส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกระจายวัคซีน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.